Status Broker

Status Sığorta Brokeri – Azərbaycanda sığorta şirkətləri tərəfindən fiziki şəxslər və şirkətlər üçün çevik və hərtərəfli sığorta təminatı təklif edən yerli bazarda yeni oyunçudur. Biz müştərilərə riskləri ölçməkdə və idarə etməkdə kömək edirik, demək olardı ki biz onlara riski nəzarət üçün yeni imkanlar yaradırıq.

Sığorta və təkrarsığorta brokeri kimi vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən müddətsiz SB-008 nömrəli lisenziya verilib (tarix – 09.09.2021-ci il)

sətir 15 – Status Sığorta Brokerin qeydiyyatı Hüquqi şəxs kimi 

Bizi izləyin

Yeni məzmunu birbaşa inboksunuza çatdırın.